EST : ENG : RUS
Kasulikku > Uudised

» 1.oktoobrist väljastatakse eesti keele tasemeeksami ja kodakondsuse eksami tunnistus elektrooniliselt

Alates 1. oktoobrist 2010 väljastab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus eesti keele tasemeeksami ja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami tunnistused elektroonilistena. Paberkandjal tunnistusi enam ei väljastata.

Nõuandeid e-tunnistuse allalaadimiseks riigiportaalist eesti.ee


Nõuandeid kolmandale osapoolele (sh tööandjale) e-tunnistuse kontrolliks riigiportaalis eesti.ee


Elektroonilised tunnistused on kättesaadavad riigiportaalist www.eesti.ee , soovi korral saab tunnistuse ka alla laadida. Rõhutada tuleb, et  eesti keele tasemeeksami ega kodakondsuse eksami tunnistuse allalaadimine ei ole isiku jaoks kohustuslik. Eksami sooritanud isik saab koju või e-posti aadressile kirjaliku teate eksamitulemuse ja temale väljastatud tunnistuse unikaalse numbri kohta. Näiteks tööandjale keeleoskustaseme tõendamiseks piisab, kui inimene teab oma tunnistuse numbrit ning isikukoodi. Nende põhjal saab tööandja riigiportaalist kontrollida tunnistuse kehtivust.

Ka ametiisikutele (keeleinspektoritele, notaritele, Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonibüroo vastavatele töötajatele) on loodud tingimused e-tunnistuste kiireks ja hõlpsaks kontrolliks.

Juba praegu kasutatakse eesti keele tasemeeksamitele ja EV põhiseaduse ning kodakondsuse seaduse tundmise eksamile registreerumiseks aktiivselt riigiportaali eesti.ee, ligi 60% eksaminandidest registreeruvad eksamitele interneti vahendusel. See julgustas üleminekut e-tunnistustele. E-tunnistus on kasutajale igati mugavam kui paberkandjal tunnistus ning tähendab kokkuhoidu nii ajas kui rahas. Seni pidi eesti keele tasemeeksami või põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritanud isik tunnistusele isiklikult järele minema eksamipunkti Tallinnas, Narvas, Tartus või Jõhvis. Mujal elavatele inimestele tähendas see topeltsõitu ja -kulutusi ning ajakadu: esimene kord eksamile, teine kord tunnistusele järele.

Elektroonilisel tunnistusel on samasugune õiguslik jõud nagu paberkandjal tunnistusel. E-tunnistus varustatakse digitempliga, mis tagab dokumendi autentsuse.

Kõik seni paberkandjal välja antud tunnistused säilitavad oma kehtivuse; kui tunnistus on kadunud või rikutud, väljastab eksamikeskus alates oktoobrist pabertunnistuse asemel uue e-tunnistuse.

Täpsem info e-tunnistuse kasutamise kohta on eksamikeskuse kodulehel ning riigiportaalis eesti.ee vastava teenuse juures. Selgitused ja vajalikud juhendid lisatakse ka personaalselt igasse eksamiteatesse ja sooritusteatesse.

viimati muudetud: 28.08.2012