EST : ENG : RUS
Õpetajale > Uudiskiri 2

» Täiskasvanute gümnaasiumide koostööseminar Pärnus

Elle Seiman, Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetaja

1. aprillil 2010 toimus Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis (PTG) Eesti Täiskasvanute Gümnaasiumide Õpetajate Ühenduse koostööseminar. Seminari teema oli „Õppetöö korraldus ja nõustamine PTG kogemuse näitel“.
Täiskasvanute Gümnaasiumide Õpetajate Ühendus loodi 2008. aastal Tartus eesmärgiga ühistegevuse kaudu senisest enam propageerida täiskasvanuharidust, koos arutada täiskasvanute koolide hetkeolukorra, tulevikuväljavaadete ning koostöövõimaluste üle.

Tänapäeval saab iga õpetaja palju lugeda, internetist uurida – ennast ise koolitada. Seetõttu on järjest olulisemad pigem õpetajalt õpetajale koolitused ja kogemuste vahetamine kui teoreetilised loengud. Sestap kohtuvadki täiskasvannute gümnaasiumide õpetajad kaks korda aastas Eesti täiskasvanute gümnaasiumides, et näha - kuulda kolleegide häid kogemusi.

PTG direktor Karin Kurvits tutvustas koolimaja, perioodiõppe korraldust ning õpilaste motiveerimise süsteemi Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis. Erilist elevust tekitas lastetuba ning Pärnu õpetajate loodud stipendiumifond oma kooli parimatele õppijatele, mida rahastab personal oma palgast ja lisa tuleb jõulunädala heategevusmüügist.
Kooli hindamissüsteemist andis ülevaate õppejuht Airi Broberg.
Töökavade ja õpilastele koostatud töölehtede koostamise põhimõtteid selgitas vanemõpetaja Elle Seiman õpikeskkonda VIKO, kus kõik töökavad ja töölehed on õpilastele igas maailma nurgas kättesaadavad, tutvustas arvutiõpetaja Signe Trauman. Nõustamise korraldusest andis ülevaate sotsiaalpedagoog Andra Mere. Õpetajate metoodikakoja tegemisi valgustas vanemõpetaja Enela Kase. Külaliste väitel said nad seminaril mitmeid häid ideid, mida oma koolile kohandada.
Täiskasvanute gümnaasiumide õpetajad usuvad, et suudavad ühistegevuse abil senisest enam propageerida täiskasvanuharidust, sest õppida pole kunagi hilja.


viimati muudetud: 15.06.2010