EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > Riiklikud õppekavad > Päästekorraldaja eriala riiklik õppekava

» Päästekorraldaja eriala riiklik õppekava

Päästekorraldaja eriala riiklik õppekava (siseministri käskkiri 16.05.2011 nr 1-3/116)
viimati muudetud: 25.05.2011
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»ECVET
»VÕTA
»HEV
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender