EST : ENG : RUS
Kasulikku > Uudised

» 2009.a RIIGIEKSAMITE ESIALGSED TULEMUSED

 19. juuni 2009. a

Statistiliste näitajate uurimisel tuleb arvestada, et

  • riigieksamikirjand on kohustuslik eksam, teised aga valikeksamid;
  • õppeained on oma sisu ja mahu poolest erinevad;
  • eksaminandide arv on erinevate ainete lõikes erinev;
  • eksaminandide kontingendid on erinevate ainete lõikes erinevad.

Kõik eksaminandid


 
  Eksaminande Keskmine St hälve Alla 20p Üle 90p 100p min max Üle 90p (%)
Ajalugu 1933 62.6 19.5 42 96 0 1 99 5.0
Bioloogia 3056 62.6 17.6 14 99 0 11 99 3.2
Eesti keel (kirjand) 10191 58.6 20.8 241 635 107 0 100 6.2
Eesti keel teise keelena 3963 56.3 25.3 348 360 9 1 100 9.1
Füüsika 697 66.3 20.4 6 59 0 6 99 8.5
Geograafia 6139 62.4 16.9 30 211 1 6 100 3.4
Inglise keel 8965 69.9 15.2 13 612 1 0 100 6.8
Keemia 1799 68.1 19.5 10 253 4 5 100 14.1
Matemaatika 4908 52.2 22.8 352 267 31 0 100 5.4
Prantsuse keel 57 75.8 11.1 0 4 0 42 98 7.0
Saksa keel 443 76.6 15.9 0 103 1 28 100 23.3
Vene keel (kirjand) 2838 56.3 20.2 47 130 8 0 100 4.6
Vene keel võõrkeelena 387 79.4 15.2 0 109 0 31 99 28.2
Ühiskonnaõpetus 6174 62.0 15.2 27 65 0 0 97 1.1

 

Sealhulgas ainult gümnasistid

 

  Eksaminande Keskmine St hälve Alla 20p Üle 90p 100p min max Alla 20p (%) Üle 90p (%)
Ajalugu 1904 62.9 19.4 39 96 0 4 99 2.0 5.0
Bioloogia 3017 62.9 17.5 13 99 0 11 99 0.4 3.3
Eesti keel (kirjand) 9658 59.7 20.4 184 631 107 0 100 1.9 6.5
Eesti keel teise keelena 2695 66.5 21.2 41 349 9 6 100 1.5 12.9
Füüsika 677 67.1 19.9 4 59 0 10 99 0.6 8.7
Geograafia 6064 62.6 16.9 30 211 1 6 100 0.5 3.5
Inglise keel 8622 70.4 14.9 8 611 1 12 100 0.1 7.1
Keemia 1789 68.2 19.5 10 253 4 5 100 0.6 14.1
Matemaatika 4682 54.0 21.7 193 267 31 0 100 4.1 5.7
Prantsuse keel 57 75.8 11.1 0 4 0 42 98 0.0 7.0
Saksa keel 436 76.7 15.9 0 103 1 28 100 0.0 23.6
Vene keel (kirjand) 2738 56.8 20.1 38 130 8 0 100 1.4 4.7
Vene keel võõrkeelena 365 79.8 15.1 0 107 0 31 99 0.0 29.3
Ühiskonnaõpetus 6059 62.2 15.1 26 65 0 0 97 0.4 1.1

viimati muudetud: 28.08.2012