EST : ENG : RUS
Kasulikku > Uudised

» Riigieksamite esialgsed tulemused 2008

20. juuni 2008. a

Statistiliste näitajate uurimisel tuleb arvestada, et

  • riigieksamikirjand on kohustuslik eksam, teised aga valikeksamid;
  • õppeained on oma sisu ja mahu poolest erinevad;
  • eksaminandide arv on erinevate ainete lõikes erinev;
  • eksaminandide kontingendid on erinevate ainete lõikes erinevad.

Kõik eksaminandid

  Eksaminande Keskmine St hälve Üle 90p 100p min max Üle 90p (%)
Ajalugu 2220 60.7 19.5 97 0 2 99 4.4
Bioloogia 3231 60.9 18.8 111 0 1 98 3.4
Eesti keel (kirjand) 10154 57.7 20.9 575 82 0 100 5.7
Füüsika 712 63.1 21.2 62 1 11 100 8.7
Geograafia 7162 53.8 16.4 16 0 7 95 0.2
Inglise keel 9293 67.6 15.3 489 0 12 99 5.3
Keemia 2000 65.5 19.4 189 5 6 100 9.4
Matemaatika 4690 58.2 22.4 282 40 0 100 6.0
Prantsuse keel 58 77.2 12.8 12 0 48 95 20.7
Riigikeel 4263 56.0 23.6 300 6 5 100 7.0
Saksa keel 566 74.2 16.2 89 1 21 100 15.7
Vene keel (kirjand) 3028 57.0 19.3 111 8 6 100 3.7
Vene keel võõrkeelena 435 73.9 17.4 78 0 12 97 17.9
Ühiskonnaõpetus 5688 63.8 13.6 50 0 15 99 0.9

Sealhulgas ainult gümnasistid

  Eksaminande Keskmine St hälve Alla 20p Üle 90p 100p min max Alla 20p (%) Üle 90p (%)
Ajalugu 2079 61.9 18.8 35 96 0 5 99 1.7 4.6
Bioloogia 2963 62.7 17.9 14 110 0 1 98 0.5 3.7
Eesti keel (kirjand) 8865 60.2 20.1 150 568 82 0 100 1.7 6.4
Füüsika 671 64.8 20.2 4 62 1 18 100 0.6 9.2
Geograafia 6520 55.3 15.8 71 16 0 7 95 1.1 0.2
Inglise keel 8578 68.4 14.9 4 480 0 15 99 0.0 5.6
Keemia 1950 66.2 18.8 8 189 5 12 100 0.4 9.7
Matemaatika 4376 60.6 20.6 102 282 40 3 100 2.3 6.4
Prantsuse keel 57 77.3 12.8 0 12 0 48 95 0.0 21.1
Riigikeel 2656 67.1 19.1 6 289 6 13 100 0.2 10.9
Saksa keel 548 74.7 15.8 0 89 1 31 100 0.0 16.2
Vene keel (kirjand) 2667 58.7 18.9 25 108 8 9 100 0.9 4.0
Vene keel võõrkeelena 321 79.0 14.2 0 75 0 30 97 0.0 23.4
Ühiskonnaõpetus 4817 65.7 12.7 2 50 0 17 99 0.0 1.0

viimati muudetud: 28.08.2012